ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ
ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ, 3 ΜΑΙΟΥ 1984
ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΔΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
18.00 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙ­ΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕ-ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΓΡΗ­ΓΟΡΗ ΣΗΦΑΚΗ.
18.05 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙ-ΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗ­ΤΗΣ κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΙΜΩΜΕ­ΝΟΥ.
18.45     ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.
18.55 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡ1ΚΗ ΤΡΙΛΟ­ΓΙΑ «Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ».