Τα σχολικά χρόνια (1913 – 1925)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΌ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Μ. ΑΣΤΡΙΝΟΥ