30 Οκτωβρίου 1977  
Ο Πρεβελάκης μεταβαίνει στο Ρέθυμνο όπου εγκαινιάζει τον καλλιτεχνικό σταθμό στον Εβληγιά που είχε δημοπρατηθεί με δική του πρωτοβουλία και ομιλεί στον κινηματογράφο  Καρτάλειο με θέμα "
Το Ρέθεμνος ως ύφος Ζωής