ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ


"Ο τόπος και οι άνθρωποι στο έργο του Παντελή Πρεβελάκη" - Μέρος 1ο

 

 

 

"Ο τόπος και οι άνθρωποι στο έργο του Παντελή Πρεβελάκη" - Μέρος 2ο

 

 

 

 

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης- Εικόνες Φύσης στα έργα του Π. Πρεβελάκη και της Gisele Pineau  -  Τρίγλωσση μαθητική εργασία, Ρέθυμνο 1999-2000

 

1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου - Γλυπτά και ενεπίγραφες πλάκες του Ρεθύμνου

 

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης - The Native Land in Literature - Τρίγλωσση μαθητική εργασία - Ρέθυμνο-Voghera, 2000-2001

 

3o Γυμνάσιο Ρεθύμνου Περιοδικό 3..ποντο, Εργασία μαθητών για τον Πρεβελάκη  3...ποντο στην έκφραση, Άνοιξη 2009

 

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης, Περιοδικό "Μαθητικοί Πειραματισμοί", 2009

 

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης Ημερολόγιο 2010 Αφιέρωμα στον Π.Πρεβελάκη